2021 කුමාරිකා අවුරුදු ලිත

මෙතනින් බාගත කරන්න

2021 කුමාරිකා අවුරුදු ලිත

ජංගම හිසකෙස් රූපලාවන්‍යාගාරය වෙත පිවිසෙන්න

කුමාරිකා සොබා රුවැත්ති යනු කුමාරිකා ජංගම රූපලාවන්‍යාගාරයයි. හිස කෙස් සත්කාර සඳහා අවශ්‍ය දෑ වලින් සමන්විත රථය 2017 දී තම ප්‍රථම ගමන වයඹ සිට දකුණු දෙසට ඇරඹුවා. සෑම කාන්තාවක්ම අනිවාර්යයෙන් දැන ගත යුතු හිස කෙස් සත්කාර සහ කෙස් අලංකරණය සම්බන්ධ ප්‍රවීණ උපදෙස් ලක් වැසි සියලු දෙනාටම ලබා දීමේ අවස්ථාව අපගේ අරමුණයි.

 

ඔබ මිලදී ගන්නා සෑම කුමාරිකා නිෂ්පාදනයක් සමඟම රුපලාවන්‍ය ශිලිපීන්ගෙන් හිස කෙස් සත්කාරයක් සහ ඒ සම්බන්ධ උපදෙස් මාලාවක් නොමිලේ ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ඔබට උදාකරනු ලැබුවා.

Kumarika Shine Studio

සෑම කාන්තාවකටම ඇයගේ නිදහස සැමරීමට සහ බැබලෙන්නට අයිතියක් තිබිය යුතු බව අපගේ විශ්වාසයයි. Kumarika Shine Studio වෙත පිය නැගූ සෑම කාන්තාවකටම අපගේ නවතම Hair Serum නිෂ්පාදනයෙන් විවිධ Hair Styles අත් හදා බැලීමේ අවස්ථාව උදා වුණා. එදින, අප මැදිරියේ නර්තනයෙන් තම මෝස්තර නිරූපණ විලාසයන් එළි දැක්වු ඔවුන්ට එම විශේෂාංගය වෙනුවෙන් නිර්මාණය වුනු වීඩියෝවේ පෙනී සිටින්නටද හැකියාව ලැබුණා.